Príspevok do OZ Lipka

Milí rodičia, 

aj v tejto neistej dobe sa na Vás obraciame so žiadosťou o príspevok do OZ Lipka. Občianske združenie Lipka spravuje a prerozdeľuje finančné prostriedky z príspevkov od rodičov, a tiež 2 % na výchovno-vzdelávacie potreby našej školy. 

Z vašich financií sa v minulom i súčasnom školskom roku zakúpili tabule, notebooky pre učiteľov, príslušenstvo k počítačom, dataprojektory, fixky, pomôcky na geografiu a matematiku, prispelo sa na rekonštrukciu šatní pri bazéne, dielne technických prác, šitia, oddychovej zóny, a iné. OZ Lipka prefinancovala v roku 2020 do dnešného dňa sumu 8600 Eur.

Odporúčaný príspevok 20 Eur na dieťa je využitý výhradne pre skvalitnenie výučby v škole pre naše deti. Príspevok je naozaj potrebný, najmä v súčasnej situácii, keď došlo k online vyučovaniu a škola potrebuje zásadne obnoviť počítačovú techniku.

Príspevok môžete uhradiť na číslo účtu:

Slovenská sporiteľňa/IBAN: SK80 0900 0000 0001 7961 6955 

Do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje a pripíšte poznámku DAR.  

Na našej stránke postupne zverejňujeme podrobnejšie informácie a fotodokumentáciu k realizovaným projektom. 

Zároveň veľmi pekne ďakujeme tým rodičom, ktorí v minulom roku prispeli vyššou sumou.  My všetci prispievame k zveľaďovaniu školskej výučby pre naše deti. 

Ďakujeme za Vašu ústretovosť

OZ Lipka

Prosíme o Vaše 2%

Finančná správa SR oznámila termíny daňových povinností, ktoré boli posunuté kvôli pandémii. Podľa nových termínov je čas na poukázanie 2% z dane do konca novembra – do 30.11.2020.

Tlačivo na poukázanie 2% vo formáte PDF si stiahnite tu. (aktualizované 4/2021 – nové tlačivo)

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Lipka
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30795702
Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 10

Ďakujeme že ste sa rozhodli prispieť, postup na zaslanie 2% z dane pre zamestnancov:

 1. do nášho predpísaného Vyhlásenia doplňte Vaše osobné údaje
 2. do riadku č.12 vo Vyhlásení vpíšete sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
 3. do riadku č.13 vo Vyhlásení vypočítate 2 percentá z riadku č.12 a len zapíšete sumu s dvoma miestami za desatinnou čiarkou – nezaokrúhľuje sa
 4. v riadku č.14 napíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia od zamestnávateľa.
 5. do Vyhlásenia vpíšete už len dátum, miesto a Váš podpis

2% sa budú dať darovať aj po koronakríze

Finančná správa SR dnes na svojom Facebooku oznámila že 2% z daní sa budú dať poukázať aj po skončení pandémie. Odovzdanie tlačiva bude možné až do konca druhého mesiaca, ktorý pôjde po mesiaci, v ktorom sa skončí pandémia. Z tohto vyhlásenia sa tešíme a prosíme rodičov aby na nás nezabudli keď sa situácia ohľadom koronavírusu ukľudní.

Tlačivo na poukázanie 2% vo formáte PDF si stiahnite tu.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Lipka
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30795702
Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 10

Ďakujeme že ste sa rozhodli prispieť, postup na zaslanie 2% z dane pre zamestnancov:

 1. do nášho predpísaného Vyhlásenia doplňte Vaše osobné údaje
 2. do riadku č.12 vo Vyhlásení vpíšete sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
 3. do riadku č.13 vo Vyhlásení vypočítate 2 percentá z riadku č.12 a len zapíšete sumu s dvoma miestami za desatinnou čiarkou – nezaokrúhľuje sa
 4. v riadku č.14 napíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia od zamestnávateľa.
 5. do Vyhlásenia vpíšete už len dátum, miesto a Váš podpis

Prosíme o 2% z vašich daní

Milí rodičia, učitelia a priatelia školy, ak uvažujete o darovaní 2% z dane našej škole, máme pre Vás dôležité upozornenie. Aj keď sa kvôli aktuálnym opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu posúva podanie daňových priznaní, pre bezpečnosť  poukázania 2% z dane je dôležité požiadať o odklad daňového priznania do 31.3. 2020.
2% budú poukázané len ak: 

 • podáte daňové priznanie a zaplatíte daň najneskôr do 31.3.2020  

alebo

 • požiadate o odklad daňového priznania,  o odklad treba žiadať písomne, a to do konca marca 2020. Daňové priznanie je potom potrebné podať do 30.6.2020 a takisto do tohto termínu zaplatiť daň.

Viac informácií nájdete na webe Nadácie Pontis

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Lipka
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30795702
Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 10
Ďakujeme, že ste sa rozhodli prispieť na OZ Lipka a tým na lepšie vzdelávacie podmienky pre deti na ZŠ Turnianska. Nižšie nájdete postup na zaslanie 2% z dane pre zamestnancov.

 1. do nášho predpísaného Vyhlásenia doplňte Vaše osobné údaje
 2. do riadku č.12 vo Vyhlásení vpíšete sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
 3. do riadku č.13 vo Vyhlásení vypočítate 2 percentá z riadku č.12 a len zapíšete sumu s dvoma miestami za desatinnou čiarkou – nezaokrúhľuje sa
 4. v riadku č.14 napíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia od zamestnávateľa. Ak dátum na Potvrdení chýba, vpíšete 31.3.2020.
 5. do Vyhlásenia vpíšete už len dátum, miesto a Váš podpis
 6. Obe vyplnené, Potvrdenie a Vyhlásenie, je potrebné doručiť poštou alebo osobne na daňový úrad do 30.4.2020.

PDF Tlačiva na poukázanie 2% si stiahnite tu.

Testovanie KOMPARO 2019

OZ Lipka zaplatila aj v školskom roku 2018/2019 pre školu dôležité testovanie štvrtákov Komparo. Na testovanie sme prispeli sumou 454,30eur.
Prečo je testovanie dôležité a ako prebieha si môžete prečítať priamo na stránke komparo.sk