Archívy autora: zdenka

2% pre OZ Lipka

Milí rodičia, priatelia ZŠ Turnianska,
opäť sa blíži termín podávania daňových priznaní, a tak si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o  poukázanie  2% zo zaplatenej dane za rok 2022. Občianske združenie Lipka, využíva získané finančné prostriedky predovšetkým v prospech vzdelávania našich detí. 


Ak za Vás vypĺňa daňové priznanie zamestnávateľ, stiahnite si prosím naše PREDPÍSANÉ TLAČIVO na poukázanie 2% z daní. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad

V prípade ze si vypĺňate daňove priznanie sami, vyplňte „vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane“ ktoré je súčasťou daňového priznania. Potrebné údaje:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Lipka
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30795702
Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 10

Ďakujeme,
OZ LipkaDôležité termíny:
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023

Tlačivo na poukázanie podielu z dane s príslušným potrvdením treba podať do 30. apríla.

Výdavky za šk. rok 2021/22

OZ Lipka prispela škole v šk. roku 2021/22 na nasledujúce položky:

Dataprojektor a plátno v sume 4176 €
PC príslušenstvo s sume 388.44 €
Učebné pomôcky v sume 2425.42 €
Športové pomôcky na TV v sume 2051.31 €
Ceny do súťaží v sume 133.62
Príspevok na cestovné na súťaže v sume 57.36
Komensky virtuálna knižnica v sume 298.08
Prenájom kopírovacieho stroja v sume 2314.04

Ďakujeme rodičom za všetky príspevky, bez Vás by si škola tieto pomôcky a vybavenie nemohla dovoliť. Prosíme aj v šk. roku 2022/23 o príspevok v sume 20Eur na žiaka. Všetky financie idú na vybavenie našej ZŠ Turnianska. Ďakujeme.

Príspevok môžete uhradiť na číslo účtu: SK80 0900 0000 0001 7961 6955

Do poznámky prosím uveďte DAR a tiež meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Veľmi pekne ďakujeme tým rodičom, ktorí v minulom roku prispeli vyššou sumou.

2% pre OZ Lipka

Milí rodičia, priatelia ZŠ Turnianska,
s príchodom termínu podávania daňových priznaní si Vás, rodičov, dovoľujeme osloviť so žiadosťou o  poukázanie  2% zo zaplatenej dane za rok 2021. Občianske združenie Lipka, sa snaží využívať získané finančné prostriedky predovšetkým v prospech vzdelávania našich detí. 
Tento rok je nutné použiť naše NOVÉ PREDPÍSANÉ TLAČIVO na poukázanie 2% z daní, pretože daňové úrady nebudú akceptovať žiadne iné tlačivá.

Dôležité termíny:·         

do 15. február 2022 – požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane·         

do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Musí byť daň zaplatená·         

do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)                                 

Príspevok 2021/2022

Milí rodičia,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o každoročný príspevok do OZ Lipka. Občianske združenie Lipka spravuje a prerozdeľuje finančné prostriedky z príspevkov od rodičov, a tiež 2 % z daní na výchovno-vzdelávacie potreby našej školy.

Príspevok je naozaj potrebný pre školu. V minulom školskom roku sa prispelo na rekonštrukciu šatní pri bazéne, dielne technických prác, šitia, oddychovej zóny a iné. Taktiež financujeme aj nákup edukačných pomôcok na skvalitnenie výučby / slovenčina, matematika, dejepis, hudobná výchova… /

Z vašich financií by škola potrebovala ešte zakúpiť dataprojektory, žinenky do telocvične, fixky, a tiež zrekonštruovať záchody v prístavbe a veľa ďalších vecí, ktoré bez Lipky škola nezvládne zabezpečiť.

Odporúčaný príspevok 20 Eur na dieťa je využitý výhradne pre skvalitnenie výučby v škole pre naše deti.

Príspevok môžete uhradiť na číslo účtu: SK80 0900 0000 0001 7961 6955

Do poznámky prosím uveďte DAR a tiež meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Veľmi pekne ďakujeme tým rodičom, ktorí v minulom roku prispeli vyššou sumou.

My všetci prispievame k zveľaďovaniu školskej výučby pre naše deti.

Ďakujeme za Vašu ústretovosť

OZ Lipka

Výdavky v roku 2021

Všetky prispevky od rodičov do OZ Lipka, ako aj poukazané 2% z daní idú na zlepšenie podmienok na výuku pre deti.

Tento rok sa financoval výškovo nastaviteľný basketbalový kôš v sume 1300Eur, monitory v hodnote 1300Eur, notebooky v hodnote 2000Eur.

Školské pomôcky na jednotlivé predmety, slovenský jazyk, matematiku, hudobnú výchovu aj dejepis sa financovali v hodnote takmer 2000Eur.

Vďaka Vašim príspevkom bola zriadená aj oddychová zóna a dielňa na šitie kam sa zakúpili nové šijacie stroje.


Bez vašich príspevkov by si škola nemohla dovoliť zabezpečiť tieto pomôcky, preto Vám za vaše príspevky veľmi pekne ďakujeme.


Aj tento školský rok bude potrebné investovať do vybavenia a pomôcok, chýbajú dataprojektory, žinenky do telocvične, fixky a tiež je potrebné zrekonštruovať sociálne zariadenia v prístavbe.

Príspevok do OZ Lipka

Milí rodičia, 

aj v tejto neistej dobe sa na Vás obraciame so žiadosťou o príspevok do OZ Lipka. Občianske združenie Lipka spravuje a prerozdeľuje finančné prostriedky z príspevkov od rodičov, a tiež 2 % na výchovno-vzdelávacie potreby našej školy. 

Z vašich financií sa v minulom i súčasnom školskom roku zakúpili tabule, notebooky pre učiteľov, príslušenstvo k počítačom, dataprojektory, fixky, pomôcky na geografiu a matematiku, prispelo sa na rekonštrukciu šatní pri bazéne, dielne technických prác, šitia, oddychovej zóny, a iné. OZ Lipka prefinancovala v roku 2020 do dnešného dňa sumu 8600 Eur.

Odporúčaný príspevok 20 Eur na dieťa je využitý výhradne pre skvalitnenie výučby v škole pre naše deti. Príspevok je naozaj potrebný, najmä v súčasnej situácii, keď došlo k online vyučovaniu a škola potrebuje zásadne obnoviť počítačovú techniku.

Príspevok môžete uhradiť na číslo účtu:

Slovenská sporiteľňa/IBAN: SK80 0900 0000 0001 7961 6955 

Do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje a pripíšte poznámku DAR.  

Na našej stránke postupne zverejňujeme podrobnejšie informácie a fotodokumentáciu k realizovaným projektom. 

Zároveň veľmi pekne ďakujeme tým rodičom, ktorí v minulom roku prispeli vyššou sumou.  My všetci prispievame k zveľaďovaniu školskej výučby pre naše deti. 

Ďakujeme za Vašu ústretovosť

OZ Lipka

Prosíme o Vaše 2%

Finančná správa SR oznámila termíny daňových povinností, ktoré boli posunuté kvôli pandémii. Podľa nových termínov je čas na poukázanie 2% z dane do konca novembra – do 30.11.2020.

Tlačivo na poukázanie 2% vo formáte PDF si stiahnite tu. (aktualizované 4/2021 – nové tlačivo)

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Lipka
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30795702
Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 10

Ďakujeme že ste sa rozhodli prispieť, postup na zaslanie 2% z dane pre zamestnancov:

  1. do nášho predpísaného Vyhlásenia doplňte Vaše osobné údaje
  2. do riadku č.12 vo Vyhlásení vpíšete sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
  3. do riadku č.13 vo Vyhlásení vypočítate 2 percentá z riadku č.12 a len zapíšete sumu s dvoma miestami za desatinnou čiarkou – nezaokrúhľuje sa
  4. v riadku č.14 napíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia od zamestnávateľa.
  5. do Vyhlásenia vpíšete už len dátum, miesto a Váš podpis

2% sa budú dať darovať aj po koronakríze

Finančná správa SR dnes na svojom Facebooku oznámila že 2% z daní sa budú dať poukázať aj po skončení pandémie. Odovzdanie tlačiva bude možné až do konca druhého mesiaca, ktorý pôjde po mesiaci, v ktorom sa skončí pandémia. Z tohto vyhlásenia sa tešíme a prosíme rodičov aby na nás nezabudli keď sa situácia ohľadom koronavírusu ukľudní.

Tlačivo na poukázanie 2% vo formáte PDF si stiahnite tu.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Lipka
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30795702
Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 10

Ďakujeme že ste sa rozhodli prispieť, postup na zaslanie 2% z dane pre zamestnancov:

  1. do nášho predpísaného Vyhlásenia doplňte Vaše osobné údaje
  2. do riadku č.12 vo Vyhlásení vpíšete sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
  3. do riadku č.13 vo Vyhlásení vypočítate 2 percentá z riadku č.12 a len zapíšete sumu s dvoma miestami za desatinnou čiarkou – nezaokrúhľuje sa
  4. v riadku č.14 napíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia od zamestnávateľa.
  5. do Vyhlásenia vpíšete už len dátum, miesto a Váš podpis