Archív kategorií: Financovanie

2% pre OZ Lipka

Milí rodičia, priatelia ZŠ Turnianska,
s príchodom termínu podávania daňových priznaní si Vás, rodičov, dovoľujeme osloviť so žiadosťou o  poukázanie  2% zo zaplatenej dane za rok 2021. Občianske združenie Lipka, sa snaží využívať získané finančné prostriedky predovšetkým v prospech vzdelávania našich detí. 
Tento rok je nutné použiť naše NOVÉ PREDPÍSANÉ TLAČIVO na poukázanie 2% z daní, pretože daňové úrady nebudú akceptovať žiadne iné tlačivá.

Dôležité termíny:·         

do 15. február 2022 – požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane·         

do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Musí byť daň zaplatená·         

do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)                                 

Výdavky v roku 2021

Všetky prispevky od rodičov do OZ Lipka, ako aj poukazané 2% z daní idú na zlepšenie podmienok na výuku pre deti.

Tento rok sa financoval výškovo nastaviteľný basketbalový kôš v sume 1300Eur, monitory v hodnote 1300Eur, notebooky v hodnote 2000Eur.

Školské pomôcky na jednotlivé predmety, slovenský jazyk, matematiku, hudobnú výchovu aj dejepis sa financovali v hodnote takmer 2000Eur.

Vďaka Vašim príspevkom bola zriadená aj oddychová zóna a dielňa na šitie kam sa zakúpili nové šijacie stroje.


Bez vašich príspevkov by si škola nemohla dovoliť zabezpečiť tieto pomôcky, preto Vám za vaše príspevky veľmi pekne ďakujeme.


Aj tento školský rok bude potrebné investovať do vybavenia a pomôcok, chýbajú dataprojektory, žinenky do telocvične, fixky a tiež je potrebné zrekonštruovať sociálne zariadenia v prístavbe.

Prosíme o Vaše 2%

Finančná správa SR oznámila termíny daňových povinností, ktoré boli posunuté kvôli pandémii. Podľa nových termínov je čas na poukázanie 2% z dane do konca novembra – do 30.11.2020.

Tlačivo na poukázanie 2% vo formáte PDF si stiahnite tu. (aktualizované 4/2021 – nové tlačivo)

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Lipka
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30795702
Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 10

Ďakujeme že ste sa rozhodli prispieť, postup na zaslanie 2% z dane pre zamestnancov:

 1. do nášho predpísaného Vyhlásenia doplňte Vaše osobné údaje
 2. do riadku č.12 vo Vyhlásení vpíšete sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
 3. do riadku č.13 vo Vyhlásení vypočítate 2 percentá z riadku č.12 a len zapíšete sumu s dvoma miestami za desatinnou čiarkou – nezaokrúhľuje sa
 4. v riadku č.14 napíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia od zamestnávateľa.
 5. do Vyhlásenia vpíšete už len dátum, miesto a Váš podpis

2% sa budú dať darovať aj po koronakríze

Finančná správa SR dnes na svojom Facebooku oznámila že 2% z daní sa budú dať poukázať aj po skončení pandémie. Odovzdanie tlačiva bude možné až do konca druhého mesiaca, ktorý pôjde po mesiaci, v ktorom sa skončí pandémia. Z tohto vyhlásenia sa tešíme a prosíme rodičov aby na nás nezabudli keď sa situácia ohľadom koronavírusu ukľudní.

Tlačivo na poukázanie 2% vo formáte PDF si stiahnite tu.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Lipka
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30795702
Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 10

Ďakujeme že ste sa rozhodli prispieť, postup na zaslanie 2% z dane pre zamestnancov:

 1. do nášho predpísaného Vyhlásenia doplňte Vaše osobné údaje
 2. do riadku č.12 vo Vyhlásení vpíšete sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
 3. do riadku č.13 vo Vyhlásení vypočítate 2 percentá z riadku č.12 a len zapíšete sumu s dvoma miestami za desatinnou čiarkou – nezaokrúhľuje sa
 4. v riadku č.14 napíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia od zamestnávateľa.
 5. do Vyhlásenia vpíšete už len dátum, miesto a Váš podpis

Prosíme o 2% z vašich daní

Milí rodičia, učitelia a priatelia školy, ak uvažujete o darovaní 2% z dane našej škole, máme pre Vás dôležité upozornenie. Aj keď sa kvôli aktuálnym opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu posúva podanie daňových priznaní, pre bezpečnosť  poukázania 2% z dane je dôležité požiadať o odklad daňového priznania do 31.3. 2020.
2% budú poukázané len ak: 

 • podáte daňové priznanie a zaplatíte daň najneskôr do 31.3.2020  

alebo

 • požiadate o odklad daňového priznania,  o odklad treba žiadať písomne, a to do konca marca 2020. Daňové priznanie je potom potrebné podať do 30.6.2020 a takisto do tohto termínu zaplatiť daň.

Viac informácií nájdete na webe Nadácie Pontis

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Lipka
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30795702
Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 10
Ďakujeme, že ste sa rozhodli prispieť na OZ Lipka a tým na lepšie vzdelávacie podmienky pre deti na ZŠ Turnianska. Nižšie nájdete postup na zaslanie 2% z dane pre zamestnancov.

 1. do nášho predpísaného Vyhlásenia doplňte Vaše osobné údaje
 2. do riadku č.12 vo Vyhlásení vpíšete sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
 3. do riadku č.13 vo Vyhlásení vypočítate 2 percentá z riadku č.12 a len zapíšete sumu s dvoma miestami za desatinnou čiarkou – nezaokrúhľuje sa
 4. v riadku č.14 napíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia od zamestnávateľa. Ak dátum na Potvrdení chýba, vpíšete 31.3.2020.
 5. do Vyhlásenia vpíšete už len dátum, miesto a Váš podpis
 6. Obe vyplnené, Potvrdenie a Vyhlásenie, je potrebné doručiť poštou alebo osobne na daňový úrad do 30.4.2020.

PDF Tlačiva na poukázanie 2% si stiahnite tu.

Testovanie KOMPARO 2019

OZ Lipka zaplatila aj v školskom roku 2018/2019 pre školu dôležité testovanie štvrtákov Komparo. Na testovanie sme prispeli sumou 454,30eur.
Prečo je testovanie dôležité a ako prebieha si môžete prečítať priamo na stránke komparo.sk