Archív kategorií: Prispeli sme

Výdavky za šk. rok 2021/22

OZ Lipka prispela škole v šk. roku 2021/22 na nasledujúce položky:

Dataprojektor a plátno v sume 4176 €
PC príslušenstvo s sume 388.44 €
Učebné pomôcky v sume 2425.42 €
Športové pomôcky na TV v sume 2051.31 €
Ceny do súťaží v sume 133.62
Príspevok na cestovné na súťaže v sume 57.36
Komensky virtuálna knižnica v sume 298.08
Prenájom kopírovacieho stroja v sume 2314.04

Ďakujeme rodičom za všetky príspevky, bez Vás by si škola tieto pomôcky a vybavenie nemohla dovoliť. Prosíme aj v šk. roku 2022/23 o príspevok v sume 20Eur na žiaka. Všetky financie idú na vybavenie našej ZŠ Turnianska. Ďakujeme.

Príspevok môžete uhradiť na číslo účtu: SK80 0900 0000 0001 7961 6955

Do poznámky prosím uveďte DAR a tiež meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Veľmi pekne ďakujeme tým rodičom, ktorí v minulom roku prispeli vyššou sumou.

Výdavky v roku 2021

Všetky prispevky od rodičov do OZ Lipka, ako aj poukazané 2% z daní idú na zlepšenie podmienok na výuku pre deti.

Tento rok sa financoval výškovo nastaviteľný basketbalový kôš v sume 1300Eur, monitory v hodnote 1300Eur, notebooky v hodnote 2000Eur.

Školské pomôcky na jednotlivé predmety, slovenský jazyk, matematiku, hudobnú výchovu aj dejepis sa financovali v hodnote takmer 2000Eur.

Vďaka Vašim príspevkom bola zriadená aj oddychová zóna a dielňa na šitie kam sa zakúpili nové šijacie stroje.


Bez vašich príspevkov by si škola nemohla dovoliť zabezpečiť tieto pomôcky, preto Vám za vaše príspevky veľmi pekne ďakujeme.


Aj tento školský rok bude potrebné investovať do vybavenia a pomôcok, chýbajú dataprojektory, žinenky do telocvične, fixky a tiež je potrebné zrekonštruovať sociálne zariadenia v prístavbe.

Testovanie KOMPARO 2019

OZ Lipka zaplatila aj v školskom roku 2018/2019 pre školu dôležité testovanie štvrtákov Komparo. Na testovanie sme prispeli sumou 454,30eur.
Prečo je testovanie dôležité a ako prebieha si môžete prečítať priamo na stránke komparo.sk

Výstavba rozbehovej dráhy a doskočiska

V druhej polovici roka 2018 dostalo OZ Lipka grant od Nadácie Tatra banky vo výške 425EUR na revitalizáciu športoviska. Z toho sa upravilo doskočisko a postavila sa rozbehová dráha na ihrisku. Práce viedla p. učiteľka Pramuková, pomôcť prišli žiaci aj rodičia.