Nadácia pre deti Slovenska nás podporila sumou 1800eur

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Tento rok sme od nej získali príspevok vo výške 1800eur. Ďakujeme!