Nákup výpočtovej techniky

Nákup výpočtovej techniky pre učiteľov: tri laptopy AcerTMP449-G2M a harddisk Kingston480GB, v celkovej sume 2183,64 Eur.