O nás

Dňa 21.7.2004 bolo na MV SR zaregistrované občianske združenie „Lipka“. Je dobrovoľné, nepolitické, záujmové občianske združenie rodičov, ktorých deti navštevujú ZŠ na Turnianskej ulici 10

Cieľom združenia je podporovať skvalitňovanie výchovno- vzdelávacieho procesu a podmienok preň, vrátane materiálno – technického zabezpečenia, vzájomná spolupráca, výmena informácií, pomoc pri riešení problémov, podpora reprezentácie školy v súťažiach a pod.

Predseda: Mária Mesárošová
Podpredseda: Zuzana Kijacová

Predseda dozornej rady: Marek Bažant
Podpredseda dozornej rady: Antónia Bielová

Ekonómka: Zuzana Sedláková

Kde pomáhame

Počítače pre učiteľov. Kamerový systém. Bezprašné tabule a fixky. Projektory do tried. Učebnice a multimediálne CD. Exkurzie a školské akcie. Odmeny za úspechy v súťažiach. Testovanie štvrtákov a deviatakov. Cestovné na súťaže našich reprezentantov. Hry a vybavenie ŠKD.

Nájdete nás aj na Facebooku.