Testovanie KOMPARO 2019

OZ Lipka zaplatila aj v školskom roku 2018/2019 pre školu dôležité testovanie štvrtákov Komparo. Na testovanie sme prispeli sumou 454,30eur.
Prečo je testovanie dôležité a ako prebieha si môžete prečítať priamo na stránke komparo.sk

Výstavba rozbehovej dráhy a doskočiska

V druhej polovici roka 2018 dostalo OZ Lipka grant od Nadácie Tatra banky vo výške 425EUR na revitalizáciu športoviska. Z toho sa upravilo doskočisko a postavila sa rozbehová dráha na ihrisku. Práce viedla p. učiteľka Pramuková, pomôcť prišli žiaci aj rodičia.