DARUJTE 2%

Pomôžte nám zlepšiť podmienky na vzdelávanie na ZŠ Turnianska 10 a poukážte svoje 2% pre OZ Lipka:

Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Lipka
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30795702
Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 10

Tlačivo vo formáte PDF si stiahnite tu.

FINANČNÝ DAR

OZ Lipka je možné podporiť aj priamo finančným darom na náš účet: 

Slovenská sporiteľňa/IBAN: SK80 0900 0000 0001 7961 6955 

V texte platby uveďte prosím účel – „dar„. V prípade potreby nás kontaktujte a OZ LIPKA vám vystaví darovaciu zmluvu.