Príspevky rodičov 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 rodičia v rámci príspevkov OZ Lipka prispeli celkovou sumou 9230 eur. Všetkým rodičom veľmi pekne ďakujeme!