Príspevok do OZ Lipka

Milí rodičia, 

aj v tejto neistej dobe sa na Vás obraciame so žiadosťou o príspevok do OZ Lipka. Občianske združenie Lipka spravuje a prerozdeľuje finančné prostriedky z príspevkov od rodičov, a tiež 2 % na výchovno-vzdelávacie potreby našej školy. 

Z vašich financií sa v minulom i súčasnom školskom roku zakúpili tabule, notebooky pre učiteľov, príslušenstvo k počítačom, dataprojektory, fixky, pomôcky na geografiu a matematiku, prispelo sa na rekonštrukciu šatní pri bazéne, dielne technických prác, šitia, oddychovej zóny, a iné. OZ Lipka prefinancovala v roku 2020 do dnešného dňa sumu 8600 Eur.

Odporúčaný príspevok 20 Eur na dieťa je využitý výhradne pre skvalitnenie výučby v škole pre naše deti. Príspevok je naozaj potrebný, najmä v súčasnej situácii, keď došlo k online vyučovaniu a škola potrebuje zásadne obnoviť počítačovú techniku.

Príspevok môžete uhradiť na číslo účtu:

Slovenská sporiteľňa/IBAN: SK80 0900 0000 0001 7961 6955 

Do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje a pripíšte poznámku DAR.  

Na našej stránke postupne zverejňujeme podrobnejšie informácie a fotodokumentáciu k realizovaným projektom. 

Zároveň veľmi pekne ďakujeme tým rodičom, ktorí v minulom roku prispeli vyššou sumou.  My všetci prispievame k zveľaďovaniu školskej výučby pre naše deti. 

Ďakujeme za Vašu ústretovosť

OZ Lipka