Prosíme o Vaše 2%

Finančná správa SR oznámila termíny daňových povinností, ktoré boli posunuté kvôli pandémii. Podľa nových termínov je čas na poukázanie 2% z dane do konca novembra – do 30.11.2020.

Tlačivo na poukázanie 2% vo formáte PDF si stiahnite tu. (aktualizované 4/2021 – nové tlačivo)

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Lipka
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30795702
Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 10

Ďakujeme že ste sa rozhodli prispieť, postup na zaslanie 2% z dane pre zamestnancov:

  1. do nášho predpísaného Vyhlásenia doplňte Vaše osobné údaje
  2. do riadku č.12 vo Vyhlásení vpíšete sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
  3. do riadku č.13 vo Vyhlásení vypočítate 2 percentá z riadku č.12 a len zapíšete sumu s dvoma miestami za desatinnou čiarkou – nezaokrúhľuje sa
  4. v riadku č.14 napíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia od zamestnávateľa.
  5. do Vyhlásenia vpíšete už len dátum, miesto a Váš podpis