Rekonštrukcia spŕch, wc a rebríkov pri bazéne

Aj vďaka Vašim príspevkom mohla škola zrekonštruovať sprchy a toalety pri bazéne. Taktiež sa menili skorodované rebríky a tesnenie okolo bazéna.
Ďakujeme že pomáhate!