Výdavky v roku 2021

Všetky prispevky od rodičov do OZ Lipka, ako aj poukazané 2% z daní idú na zlepšenie podmienok na výuku pre deti.

Tento rok sa financoval výškovo nastaviteľný basketbalový kôš v sume 1300Eur, monitory v hodnote 1300Eur, notebooky v hodnote 2000Eur.

Školské pomôcky na jednotlivé predmety, slovenský jazyk, matematiku, hudobnú výchovu aj dejepis sa financovali v hodnote takmer 2000Eur.

Vďaka Vašim príspevkom bola zriadená aj oddychová zóna a dielňa na šitie kam sa zakúpili nové šijacie stroje.


Bez vašich príspevkov by si škola nemohla dovoliť zabezpečiť tieto pomôcky, preto Vám za vaše príspevky veľmi pekne ďakujeme.


Aj tento školský rok bude potrebné investovať do vybavenia a pomôcok, chýbajú dataprojektory, žinenky do telocvične, fixky a tiež je potrebné zrekonštruovať sociálne zariadenia v prístavbe.