Výdavky za šk. rok 2021/22

OZ Lipka prispela škole v šk. roku 2021/22 na nasledujúce položky:

Dataprojektor a plátno v sume 4176 €
PC príslušenstvo s sume 388.44 €
Učebné pomôcky v sume 2425.42 €
Športové pomôcky na TV v sume 2051.31 €
Ceny do súťaží v sume 133.62
Príspevok na cestovné na súťaže v sume 57.36
Komensky virtuálna knižnica v sume 298.08
Prenájom kopírovacieho stroja v sume 2314.04

Ďakujeme rodičom za všetky príspevky, bez Vás by si škola tieto pomôcky a vybavenie nemohla dovoliť. Prosíme aj v šk. roku 2022/23 o príspevok v sume 20Eur na žiaka. Všetky financie idú na vybavenie našej ZŠ Turnianska. Ďakujeme.

Príspevok môžete uhradiť na číslo účtu: SK80 0900 0000 0001 7961 6955

Do poznámky prosím uveďte DAR a tiež meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Veľmi pekne ďakujeme tým rodičom, ktorí v minulom roku prispeli vyššou sumou.