Prosíme o 2% z vašich daní

Milí rodičia, učitelia a priatelia školy, ak uvažujete o darovaní 2% z dane našej škole, máme pre Vás dôležité upozornenie. Aj keď sa kvôli aktuálnym opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu posúva podanie daňových priznaní, pre bezpečnosť  poukázania 2% z dane je dôležité požiadať o odklad daňového priznania do 31.3. 2020.
2% budú poukázané len ak: 

  • podáte daňové priznanie a zaplatíte daň najneskôr do 31.3.2020  

alebo

  • požiadate o odklad daňového priznania,  o odklad treba žiadať písomne, a to do konca marca 2020. Daňové priznanie je potom potrebné podať do 30.6.2020 a takisto do tohto termínu zaplatiť daň.

Viac informácií nájdete na webe Nadácie Pontis

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Lipka
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30795702
Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 10
Ďakujeme, že ste sa rozhodli prispieť na OZ Lipka a tým na lepšie vzdelávacie podmienky pre deti na ZŠ Turnianska. Nižšie nájdete postup na zaslanie 2% z dane pre zamestnancov.

  1. do nášho predpísaného Vyhlásenia doplňte Vaše osobné údaje
  2. do riadku č.12 vo Vyhlásení vpíšete sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
  3. do riadku č.13 vo Vyhlásení vypočítate 2 percentá z riadku č.12 a len zapíšete sumu s dvoma miestami za desatinnou čiarkou – nezaokrúhľuje sa
  4. v riadku č.14 napíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia od zamestnávateľa. Ak dátum na Potvrdení chýba, vpíšete 31.3.2020.
  5. do Vyhlásenia vpíšete už len dátum, miesto a Váš podpis
  6. Obe vyplnené, Potvrdenie a Vyhlásenie, je potrebné doručiť poštou alebo osobne na daňový úrad do 30.4.2020.

PDF Tlačiva na poukázanie 2% si stiahnite tu.