2% pre OZ Lipka

Milí rodičia, priatelia ZŠ Turnianska,
opäť sa blíži termín podávania daňových priznaní, a tak si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o  poukázanie  2% zo zaplatenej dane za rok 2022. Občianske združenie Lipka, využíva získané finančné prostriedky predovšetkým v prospech vzdelávania našich detí. 


Ak za Vás vypĺňa daňové priznanie zamestnávateľ, stiahnite si prosím naše PREDPÍSANÉ TLAČIVO na poukázanie 2% z daní. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad

V prípade ze si vypĺňate daňove priznanie sami, vyplňte „vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane“ ktoré je súčasťou daňového priznania. Potrebné údaje:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Lipka
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30795702
Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 10

Ďakujeme,
OZ LipkaDôležité termíny:
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024

Tlačivo na poukázanie podielu z dane s príslušným potrvdením treba podať do 30. apríla.