2% pre OZ Lipka

Milí rodičia, priatelia ZŠ Turnianska,
s príchodom termínu podávania daňových priznaní si Vás, rodičov, dovoľujeme osloviť so žiadosťou o  poukázanie  2% zo zaplatenej dane za rok 2021. Občianske združenie Lipka, sa snaží využívať získané finančné prostriedky predovšetkým v prospech vzdelávania našich detí. 
Tento rok je nutné použiť naše NOVÉ PREDPÍSANÉ TLAČIVO na poukázanie 2% z daní, pretože daňové úrady nebudú akceptovať žiadne iné tlačivá.

Dôležité termíny:·         

do 15. február 2022 – požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane·         

do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Musí byť daň zaplatená·         

do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)